Spørsmål/svar

 

Spørsmål fra brukerne:

Jeg har fått påvist diabetes, hvordan kan jeg få mer opplysninger?

Du har rett til å få nødvendig opplæring og behandling. Legen kan henvise deg til opplæringstilbud som passer for deg. Opplæringen skjer enten i regi av et sykehus og/eller i samarbeid med Diabetesforbundet.

Hos oss, på Norsk Diabetikersenter, arrangeres også kurs for personer med type1-diabetes. Se under kursoversikten vår for å se om noe passer for deg der. Henvisning fra lege nødvendig.


Kan jeg bli bruker / pasient ved senteret?

Norsk Diabetikersenter er en poliklinikk og et behandlingssted. For å få behandling hos oss, må du ha en utfyllende henvisning fra lege (i likhet med det som gjelder ved henvisning til andre spesialister). Vi tar kun inn pasienter med type 1-diabetes, og som er over 18 år. Vårt opptaksområde er Helse Sør-Øst, noe som innebærer at du må være bosatt i Oslo, Akershus, Østfold, Vestfold, Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Aust- eller Vest-Agder.

Vi kan tilby individuelle konsultasjoner og undervisning i grupper. Du vil finne informasjon om dette under linken til Grupper / Kurs på nettsiden vår.

For timer hos oss betales en egenandel i henhold til offentlig takst for poliklinisk konsultasjon (som hos andre spesialister), hvis du ikke har frikort.

Vi har erfart at mange tar feil av Diabetesforbundet og oss (Norsk Diabetikersenter): I Diabetesforbundet kan du bli medlem (se www.diabetesforbundet.no), og du vil da få tilsendt bladet ”Diabetes” 7 ganger i året, med oppdaterte artikler og mye nyttig stoff om diabetes, hva som er nytt innen forskning og hjelpemidler, og oversikt over hva som arrangeres av møter og kurs innen diabetes.

Alle som ønsker det kan bli medlem i vår venneforening. Les mer under menyfanen ‘Venneforeningen’.


Kan  jeg få fornyet reseptene mine uten å ha legetime?

Er du registrert som pasient (bruker) her, er svaret ja, dersom resepten gjelder medisiner  og annet utstyr knyttet til diabetes. Vårt primære fokus er diabetesbehandling, og dersom preparatet du trenger ikke er direkte relatert til din diabetes, må du i stedet snakke med fastlegen din. Husk at din lege her på NDS kun er til stede hver 14. dag. Hvis det er over ett år siden du var her sist, må du ha ny time for å få resept.

Vi minner alle våre brukere om å huske å få fornyet reseptene når du er her til konsultasjon. 


Hvordan  får jeg ny time?

Vi anmoder våre brukere om i størst mulig grad å avtale ny time når du er her til konsultasjon. Eventuelt kan du ringe eller sende mail til sykepleier@diabetikersenter.no, men husk å gjøre det i god tid. Det er ofte lang ventetid for legetime. Oppfølgingstime hos sykepleier kan som regel ordnes raskere.

OBS: Husk å gi beskjed senest 24 timer før (ring eller send mail), hvis du er forhindret fra å møte til avtalt time, eller ønsker å flytte timen. Hvis ikke fristen overholdes, vil du bli fakturert med dobbel egenandel + faktureringsgebyr. Dette gjelder uansett årsak, inkludert sykdom, og også om du har frikort.


Kan jeg få legeattest til førerprøven eller fornyelse av førerkort?

Skal du ha legeerklæring i forbindelse med førerkort, må du møte til konsultasjon hos legen din her. Dette kan ikke gjøres over telefon. Husk å bestille time med god margin før førerkortet utløper, minst et par måneder i forveien.

OBS: For å få legeerklæring til førerprøven eller fornyelse av førerkort, må du ha dokumentasjon på at du har vært til kontroll hos øyelege i løpet av de siste 3 månedene.

Legeerklæring til førerkort koster kr. 450,- i tillegg til egenandelen.