Avbestilling / endring av time

 

Hvis du ønsker å avbestille eller endre timeavtale, må du gi beskjed per telefon eller e-post, se her for kontaktinformasjon   

Fra 1. januar 2015 gjelder nye nasjonale retningslinjer for sykehus og poliklinikker, som innebærer at avbestilling eller endring av time må skje senest 24 timer før timeavtale. Dette gjelder uansett årsak, og også ved sykdom. Avbestilling som gjelder mandager (eller første virkedag etter høytider), må varsles oss innen fredag kl 12.00 (evt. kl 12.00 siste virkedag før).

Timer som ikke blir benyttet pga. sykdom eller annet, eller ved for sen avbestilling, belastes med gebyr, for tiden kr 1.053 + faktureringsgebyr, selv om du har frikort.