Poliklinikken

Behandlingsmål:

I samarbeid med deg setter vi opp behandlingsmålene, en plan for hvordan målene kan nås, og identifiserer hva det er viktig at du selv tar tak i. Ved diabetes er det nemlig i stor grad du selv som sitter med nøkkelen til egenkontroll. Vi kan hjelpe deg med kunnskap, men for å lykkes er det du selv som må gjøre bruk av kunnskapen i det daglige. Vi vektlegger derfor i stor grad undervisning, motivasjon og mestring.

Senteret arbeider etter gjeldene anbefalinger og retningslinjer for rutineundersøkelser av blod- og urinprøver, undersøkelse av føtter og øyenbunn, og henviser til spesialist eller nødvendige undersøkelser ved behov.

Tverrfaglig behandlingsteam:

Vårt team består av legespesialister, spesialsykepleiere, klinisk ernæringsfysiolog, psykologer og psykiatrispesialist. Tverrfaglig tilnærming er viktig for å kunne forstå hver enkelt pasient best mulig, for dermed å kunne tilby en mer helhetlig og effektiv behandling. 

Pris / betaling / reiseregningsskjema:

Vi følger det offentlige takstsystemet for egenandeler og frikort. Egenandel for HbA1c er for tiden kr 99. Det er i tillegg egenandel i forbindelse med utprøving av forbruksmateriell, som for eksempel sensor for kontinuerlig glukosemåling. Dersom du har behov for støtte til dekning av reiseutgifter i forbindelse med behandlingen, kan du få reiseregningsskjema av oss. Du kan også laste ned skjemaet på denne linken: https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/sok-om-reisedekning/papirskjema

Vi tar kun i mot betaling med kort.

Pasienttransport / tolketjeneste: 

Har du behov for pasienttransport eller tolketjeneste, legger vi til rette for det.

Servering:

Dagligstuen / venterommet tilbyr gratis kaffe, te, saft og kjeks.        

Dagligstuen / venterom. Foto: Benjamin A. Ward

Dagligstuen / venterom. Foto: Benjamin A. Ward