Venneforeningen

Takk til Venneforeningen for innsamlede midler!

I 2014 år ble midlene benyttet til følgende oppgraderinger: Gratis trådløst bredbånd i begge etasjer, innkjøp av hjertestarter, bedre skilting slik at det er lettere å finne fram hit, og ikke minst en etterlengtet utvendig maling av bygget.

I 2015 anskaffet vi nye møbler til dagligstuen, og i 2016 har midlene bidratt til innkjøp av nytt EKG-apparat. I 2017 har vi benyttet midlene til å oppgradere opplæringsfasilitetene med Smart-Boards, og i 2018 har vi anskaffet kroppsanalysevekt.

Venneforeningens styre:

• Advokat Harald Hodt, styreleder
• Bente Borthen
• Ola Kvisgaard
• Vilde Olsson
• Kristian Folkvord Hanssen (ansattes representant for indremedisinerne)
• Knut Dahl-Jørgensen (ansattes representant for barnelegene)
• Kari Saxegaard (ansattes representant, klinisk ernæringsfysiolog)

Har du lyst til å bidra til senterets drift, eller trivselstiltak for brukerne? Da er vi takknemlig om du kan gi ditt bidrag på kontonr: 1503 02 83659