Styret

I henhold til vedtekter for Stiftelsen Norsk Diabetessenter skal senteret ledes av et brukerstyrt styre. Det innebærer at et flertall av styrets medlemmer er brukere av senteret, slik at brukerne har en aktiv rolle i utformingen av senterets visjon og strategier. 

Styret har følgende sammensetning: 

  • Harald Hodt (advokat, styreleder)
  • Bente Borthen
  • Ola Kvisgaard 
  • Vilde Olsson
  • Mikkel Pretorius (ansattes representant for indremedisinerne)
  • Knut Dahl-Jørgensen (prof.dr.med, ansattes representant for barnelegene)
  • Kari Saxegaard (klinisk ernæringsfysiolog, øvrige ansattes representant)