Historikk

”Det Norske Hjem for Sukkersyke Barn” ble stiftet i 1935. Logoen under er fra denne tiden.

Bakgrunnen var at mange barn med diabetes døde til tross for at insulin var blitt tilgjengelig som behandling i 1920-årene. Altså var ikke det å få insulin tilstrekkelig alene. En tettere oppfølging og tilrettelegging av behandlingen til det enkelte barn var derfor nødvendig for å ivareta deres liv og helse.

Situasjonen for barna bedret seg slik at de fikk normal utvikling, og de aller fleste overlevde til et normalt voksenliv.

Logo anno 1935

De første årene ble hjemmet drevet i Langgata på Rodeløkka i Oslo sentrum. Hjemmet hadde plass til 10 barn.

Langgata 47, Oslo

Fra 1958 har vi holdt til i nåværende bygg på Lilleaker i Oslo.

Etter hvert som diabetesomsorgen har blitt godt utviklet på barneavdelingene på sykehusene rundt om i landet, har virksomheten endret seg. Det er heldigvis ikke lenger behov for et «hjem», og senteret er i dag en moderne poliklinikk med pasientkonsultasjoner på dag- og kveldstid.

I 1988 ble navnet endret til ”Norsk Diabetikersenter for behandling og opplæring”, og fra 2020 igjen endret til ‘Norsk Diabetessenter for behandling og opplæring’, som er beskrivende for den virksomheten vi har i dag.