Brosjyrer etc

Her finner du mer informasjon om våre brosjyrer og undervisningsmateriell. Hvis du ønsker å bestille, ta kontakt med vårt sentralbord eller send oss en e-post.

Fysisk aktivitet ved diabetes type 1. Et verktøy for å tilpasse insulin i forhold til trening.

Brosjyren er laget for deg som har diabetes og bruker insulin. Den handler om fysisk aktivitet, insulin, mat og blodsukker, og gir tips og råd i forbindelse med trening for insulinpenn og -pumpebrukere:

– hvordan dosere insulin før, under og etter aktivitet?
– hva trenger kroppen av mat/drikke før, under og etter trening?

Brosjyren er revidert juni 2017 av kliniske ernæringsfysiologer Kari Saxegaard og Severina Haugvik og sykepleier Aasa Løvfall. Medisinsk ansvarlig er dr.med. Hans-Jacob Bangstad.

Pris:

For pasienter og helseforetak: kr 25 per stk

For firmaer som har gitt økonomisk tilskudd til trykking: kr 12 per stk (alle andre firmaer: kr 50 pr stk)

Minstekvantum ved bestilling er 10 stk. Frakt / porto kommer i tillegg.

Karbohydrater og insulin

Brosjyren hjelper deg å beregne karbohydratmengden i måltidet, slik at du lettere kan dosere insulin riktig.

Brosjyren er nå revidert og kommer med ny lay out, noen endringer og tillegg. Kliniske ernæringsfysiologer Severina Haugvik og Kari Saxegaard står for denne revideringen, og brosjyren er tilgjengelig på Norsk Diabetikersenter.

Pris:

For pasienter og helseforetak: kr 25 per stk

For firmaer som har gitt økonomisk tilskudd til trykking: kr 12 per stk (alle andre firmaer: kr 50 pr stk)

Minstekvantum ved bestilling er 10 stk. Frakt / porto kommer i tillegg.

Brosjyre om diabetes og kolesterol

Denne brosjyren er laget for deg som har diabetes type 1 og forhøyet kolesterol eller ønsker å forebygge dette. Kostinformasjonen kan brukes av alle som trenger å redusere kolesterolet i blodet.

Brosjyren er utviklet av kliniske ernæringsfysiologer Severina Haugvik og Kari Saxegaard og er tilgjengelig på Norsk Diabetikersenter.

Pris:

For pasienter og helseforetak: kr 25 per stk

For firmaer som har gitt økonomisk tilskudd til trykking: kr 12 per stk (alle andre firmaer: kr 50 pr stk)

Minstekvantum ved bestilling er 10 stk. Frakt / porto kommer i tillegg.

Veiledningsmateriell til bruk for helsepersonell

Dette er presentasjoner som er beregnet på veiledningssituasjoner med pasienter, for opplæring i karbohydratvurdering og insulindosering. Materialet er beregnet på bruk sammen med veilederheftet ‘Karbohydrater og insulin’.

Materialet er utarbeidet av kliniske ernæringsfysiologer Kari Saxegaard og Severina Haugvik.

Priser:
– Pakkepris for flipp inkl. del 1, 2, 3 (70 foiler) og veilederheftet: kr 1.500

– Veilederheftet (pr stk): kr 50

– Minnepinne m/ pdf av del 1, 2 og 3: kr 950

I tillegg kommer frakt / porto.

Mat og drikke ved nyresykdom / dialyse

Dette er to ulike brosjyrer om henholdsvis kalium og fosfatinnholdet i matvarer, som hjelper pasienten med å ta hensyn til dette ved sammensetning av måltidene.

Brosjyrene er utarbeidet av klinisk ernæringsfysiolog Kari Saxegaard m.fl., og kan bestilles av nyre- og dialyseavdelinger ved sykehusene.

Pris: Kaliumbrosjyren kr 30. Fosfatbrosjyren kr. 40. Frakt / porto faktureres.