Introduksjon

NDS har bred kompetanse og lang erfaring innen diabetes. Våre tjenester er organisert i tverrfaglige team, og våre ansatte er leger, sykepleiere, psykiater, psykologer og kliniske ernæringsfysiologer, alle med spesialkompetanse innen diabetes.

Vår visjon er at brukerne skal ha de beste helseutsikter og leve godt og lenge, til tross for sykdommen. For å oppnå dette, har vi fokus på best mulig egenkontroll med sykdommen, og at hver enkelt skal få et bedre og tryggere liv gjennom økt forståelse, læring og mestring av sin livssituasjon.

NDS samarbeider tett med den øvrige helsetjenesten og Diabetesforbundet. Norsk Diabetessenter ble opprinnelig bygget som ‘et hjem for sukkersyke barn’, som det het den gang. Senteret er intakt fra 50-tallets utforming og byggemåte, og selv om vi i dag er en moderne poliklinikk, har vi lagt vekt på å beholde den opprinnelige, hjemlige atmosfæren.

Flertallet i vårt styre er brukere ved senteret, og brukerne har dermed en viktig rolle i utformingen av senterets visjon og strategier. Øvrige styremedlemmer er ansatte ved senteret.

I tillegg til vår daglige leder, Frode Drøpping, er det ansatt:

Leger med diabetes som spesialitet
Diabetessykepleiere
Klinisk ernæringsfysiolog
Psykologer / Psykiater
Sekretærer
Husøkonom

DSC_0937DSC_0933