Kurs / grupper

Her finner du en oversikt over våre kurs, grupper og temakvelder (oppmøtested: Norsk Diabetessenter).

Kursoversikt våren 2020

Hvis du ønsker mer informasjon om tema, påmelding etc, kan du klikke på linkene til informasjonsarkene under. Forutsatt at det er ledig plass, vil enkelte kurs være åpne også for de som ikke er pasienter ved Norsk Diabetikersenter, og i disse tilfellene vil det påløpe en kursavgift + fakturagebyr. Er du student/pensjonist/trygdet er det halv pris på kursavgiften (studentbevis kreves).

Vi har i tillegg egne kurs for helsepersonell. Datoer for helsepersonellkurs i 2020 er foreløpig ikke fastsatt.

Vi har også flere opplæringsgrupper for oppstart med insulinpumpe og vevsglukosesensor. Ta kontakt med din sykepleier for å finne tidspunkt som passer.  

Du er også velkommen til å kontakte oss på e-post eller telefon, dersom du har spørsmål.

Informasjonsark om hvert enkelt kurs/gruppe første halvår 2020:

Barseltreff for nybakte mødre

Diabetes og fysisk aktivitet

Hjertefokus – kurs om lipider og kostholdsendringer

Karbohydratkurs grunnkurs

Samtalegruppe – å leve med diabetes

MIKS – Mat Insulin Kropp og Selvfølelse

Mini karbohydratkurs

Karbohydratkurs viderekomne

Sensorkurs

Hvordan håndtere livet med kronisk sykdom