Kurs / grupper

Her finner du en oversikt over våre kurs, grupper og temakvelder (oppmøtested: Norsk Diabetikersenter).

Kursoversikt høsten 2019

Kursoversikt våren 2020

Hvis du ønsker mer informasjon om tema, påmelding etc, kan du klikke på linkene til informasjonsarkene under. Forutsatt at det er ledig plass, vil enkelte kurs være åpne også for de som ikke er pasienter ved Norsk Diabetikersenter, og i disse tilfellene vil det påløpe en kursavgift + fakturagebyr. Er du student/pensjonist/trygdet er det halv pris på kursavgiften (studentbevis kreves).

Vi har i tillegg egne kurs for helsepersonell. Datoer for helsepersonellkursene i 2019 finner du i kursoversikten, og mer informasjon på disse linkene:

Helsepersonell grunnkurs: Bruk av veiledningsmateriell grunnkurs 

Helsepersonell viderekomne:  Fysisk aktivitet diabetes og kolesterol

Vi har også flere opplæringsgrupper for oppstart med insulinpumpe og vevsglukosesensor. Ta kontakt med din sykepleier for å finne tidspunkt som passer.  

Du er også velkommen til å kontakte oss på e-post eller telefon, dersom du har spørsmål.

Informasjonsark om hvert enkelt kurs/gruppe høsten 2019:

Barselgrupper

Diabetes og fysisk aktivitet

Hjertefokus kurs om lipider

Karbohydratvurdering med boluskalkulator 

Kveldsforum samtalegruppe å leve med diabetes

Mat Insulin Kropp Selvfølelse MIKS

Mini karbohydratkurs

Pizzakurs karbohydratvurdering

Sensorkurs

Hvordan håndtere livet med kronisk sykdom