Henvisning

Vi kan kun ta inn pasienter med type 1-diabetes, og som er over 18 år. Vi har samarbeidsavtale med regionalt helseforetak Helse Sør-Øst, og det betyr at du må være bostedsregistrert (eller student) i ett av de følgende fylker: Oslo, Viken (Akershus, Østfold, Buskerud), Innlandet (Hedmark, Oppland), Vestfold og Telemark, eller Agder.

For å kunne bli pasient hos oss må vi ha mottatt en utfyllende henvisning fra din fastlege eller sykehuslege. Det er viktig at henvisningen gir opplysninger om hva du ønsker hjelp til, hvilke medisiner og hjelpemidler du bruker, eventuelle tilleggssykdommer du har, din HbA1c-verdi, og eventuelle andre ting som kan ha betydning for din helse eller livssituasjon. Henvisninger sendes direkte til oss (ikke via Regional Koordinerende Enhet, RKE).

For å delta på våre kurs/grupper må du være bruker av senteret (enkelte kurs er unntatt fra dette og åpne for alle, se under Kurs/grupper for mer informasjon).

Vi vurderer alle henvisninger fortløpende, og hvis vi har ledig kapasitet vil du få brev med informasjon om time og hva vi kan tilby deg, innen 10 virkedager fra vi har mottatt henvisningen. Som pasient hos oss får du en fast lege og fast sykepleier, samt tilbud om kurs, grupper og kontakt med klinisk ernæringsfysiolog og psykologspesialist ved behov. Som et ledd i behandlingen ved Norsk Diabetessenter vil det bli satt opp en plan med individuelle behandlingsmål. Etter en tid (ca 2-3 år), vil vi i samråd med deg evaluere effekten av behandlingen du har fått. Hensikten er å vurdere om du skal fortsette hos oss, eller om du skal henvises tilbake til din nærmeste sykehuspoliklinikk for videre diabetesoppfølging der. Dette fordi vi har stor pågang av nye pasienter.

På grunn av kapasitetsbegrensninger må du være pasient ved senteret for å kunne få time hos våre kliniske ernæringsfysiologer eller psykologer.

Våre priser følger det offentlige takstsystemet for egenandeler og frikort.