Dialong-studien: publiserte artikler

Dialong-studien: undersøkelse av 105 pasienter med lang type 1 diabetesvarighet (over 45 år), sammenlignet med kontrollgruppe (75 personer) som ikke har diabetes. For deg som har diabetes kan det være positivt å se at mange klarer seg fint, til tross for lang sykdomsvarighet. Videre er det viktig å huske på at det ikke er uvanlig at de som ikke har diabetes også får en del plager etter hvert som man blir eldre. Likevel vil det være enkelte ting som skiller de to gruppene, og artiklene dokumenterer ny kunnskap om forekomst av plager i hånd, skulder og ledd (listen under vil etter hvert bli supplert med flere artikler som omhandler andre helsedata ved langvarig diabetes):

Holte KB Stiffness AGE J Diab Compl 2017

Juel NG Frozen shoulder Dialong Arch Phys Med Rehab 2017

Magnusson K Osteoarthritits type 1 diabetes PlosOne 2017

Juel NG Prevalence of radiological glenohumeral osteoarthritis

Juel2018_Article_RadiologicalGlenohumeralOsteoa

The prevalence of radiological glenohumeral osteoarthritis in long term type 1 diabetes the Dialong shoulder study