Sekretærer

 

Vi har to sekretærer i til sammen 150 % stilling, og de heter Tone-Merete Larsen Solheim og Synnøve Johnsen.