Psykolog / psykiater

Det kan være psykisk utfordrende å ha en kronisk sykdom. Våre sykepleiere og leger er lydhøre for dette, dersom det er noe du ønsker å ta opp.
Vår psykolog heter Ingrid Shank, og hun er her to dager i uken.  

Psykiater Eline Alten er tilknyttet senteret på timebasis for å lede MIKS-gruppene (Mat-Insulin-Kropp-Selvfølelse), og et gruppetilbud for de som sliter med å sette optimale mengder insulin og derfor har vedvarende høy HbA1c (over 9 %, eller over 75 mmol/mol). 

Du må være bruker av senteret for å få konsultasjon hos psykolog eller delta i gruppene. Unntaket er MIKS-gruppen, hvor også andre kan delta hvis det er ledig plass.