Psykologer

Det kan være psykisk utfordrende å ha en kronisk sykdom. Våre sykepleiere og leger er lydhøre for dette, dersom det er noe du ønsker å ta opp.

Vi er i ferd med å ansette ny psykolog. Siden vil bli oppdatert. 
Vi kan henvise deg til psykolog, hvis du tenker at du trenger mer bistand i en periode for å jobbe med en hovedsakelig diabetesrelatert psykologisk utfordring.

Psykiater Eline Alten er tilknyttet senteret på timebasis for å lede MIKS-gruppene (Mat-Insulin-Kropp-Selvfølelse), og et gruppetilbud for de som sliter med å sette optimale mengder insulin og derfor har vedvarende høy HbA1c (over 9 %, eller over 75 mmol/mol). 

Du må være bruker av senteret for å få konsultasjon hos psykologene eller delta i gruppene. Unntaket er MIKS-gruppen, hvor også andre kan delta hvis det er ledig plass.