Leger

Vi har 10 leger ved senterets dag- og kveldspoliklinikk. Alle har i tillegg full stilling som legespesialister ved Oslo universitetssykehus eller AHUS.  
 
Følgende leger jobber hos oss:
  • Archana Sharma (AHUS)
  • Hans-Jacob Bangstad (Oslo universitetssykehus, Ullevål)
  • Mikkel Pretorius (Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet)
  • Knut Dahl-Jørgensen (Oslo universitetssykehus, Ullevål)
  • Therese Weider (Oslo universitetssykehus, Aker)
  • Kristine Bech Holte (Oslo universitetssykehus, Aker)
  • Hanna Dis Margeirsdottir (Oslo universitetssykehus, Ullevål)
  • Bente Kvarv Kilhovd (Oslo universitetssykehus, Aker)
  • Torild Skrivarhaug (Oslo universitetssykehus, Ullevål)
  • Kari Anne Sveen (Oslo universitetssykehus, Aker)

 060

Prof.dr.med Knut Dahl-Jørgensen er medisinsk ansvarlig lege ved senteret.