Leger

 

Vi har 9 leger ved senterets dag- og kveldspoliklinikk. Alle har i tillegg full stilling som legespesialister ved Oslo universitetssykehus.  
 
Følgende leger jobber hos oss:
 
  • Hans-Jacob Bangstad (Oslo universitetssykehus, Ullevål)
  • Mikkel Pretorius (Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet)
  • Knut Dahl-Jørgensen (Oslo universitetssykehus, Ullevål)
  • Kristine Bech Holte (Oslo universitetssykehus, Aker)
  • Sara Hammerstad (Oslo universitetssykehus, Aker)
  • Bente Kvarv Kilhovd (Oslo universitetssykehus, Aker)
  • Torild Skrivarhaug (Oslo universitetssykehus, Ullevål)
  • Kari Anne Sveen (Oslo universitetssykehus, Aker)
  • Cecilie Wium (Oslo universitetssykehus, Aker)

 

 060

 

Prof.dr.med Knut Dahl-Jørgensen er medisinsk ansvarlig lege ved senteret.