Diabetessykepleiere

 

Ved poliklinikken har vi fem spesialsykepleiere med lang erfaring innen diabetesbehandling og -veiledning. Du vil få individuell konsultasjonstime hos en av disse, i tillegg til at du møter din faste sykepleier de gangene du er her til legekonsultasjon.

En sykepleierkonsultasjon kan inneholde råd og veiledning om disse temaene:
  • hva er optimal insulindosering for deg
  • hvordan forebygge og håndtere høye og lave blodsukkerverdier
  • fysisk aktivitet, kosthold og andre faktorer som påvirker blodsukkeret
  • hvilken innvirkning andre sykdommer og tilstander kan ha på din diabetes
  • informasjon og demonstrasjon av ulike behandlingshjelpemidler som vevsglukosesensorer, insulinpumper, etc
 Vi tar også blodprøver, blodtrykk, EKG, og utfører fotundersøkelse og øyebunnsfotografering (regelmessig netthinneundersøkelse for diabetisk retinopati), les mer på linken Øyefoto
 
Følgende diabetessykepleiere jobber ved poliklinikken hos oss: 
  • Ingrid Dvergsnes Glenne
  • Turid Olsen Haaland
  • Tone Indergård
  • Elisabeth Jacobsen
  • Anne-Mette Monge Hallan