Norsk Diabetessenter for behandling og opplæring

Nytt navn og nye e-postadresser:

Norsk Diabetikersenter har fra 1.1 2020 endret navn til Norsk Diabetessenter. Se under ‘Kontakt’ for nye e-postadresser.

Nytt anbud på insulinpumper og sensorer: du finner informasjon på linkene under:

Informasjon om 2019-anbudet på insulinpumper og sensorer og https://sykehusinnkjop.no/nyheter/tildeling-er-gjennomfort-i-anskaffelsen-av-insulinpumper-og-cgm-systemer

Informasjon til deg som har en av disse sensorene: Dexcom G5, Dexcom G6, Freestyle Libre-link, eller Eversense: Deling av data med Norsk diabetikersenter

—————————————————————————————————————————————————————————————

Norsk Diabetessenter for behandling og opplæring (NDS) er den eneste helseinstitusjonen i Norge som utelukkende arbeider med type 1-diabetes. Vi er et poliklinisk senter med et variert tilbud til våre brukere, og vi bidrar til kontinuerlig utvikling av diabetesomsorgen gjennom deltakelse i forsknings- og kvalitetsutviklingsprosjekter. Du kan lese mer om Dialong-studien og publiserte artikler lenger ned på siden.

Vår visjon er at alle som har diabetes skal kunne unngå senkomplikasjoner og leve godt og lenge, til tross for sykdommen. Vi tilbyr pasientkonsultasjoner, kurs, samtalegrupper og opplæring til våre brukere og deres pårørende. Gjennom personlig oppfølging av noen av landets beste fagfolk, kan du få den kunnskapen og hjelpen du trenger til å mestre sykdommen på en best mulig måte. Vi er organisert som en ideell, ikke-kommersiell privat stiftelse, og i hovedsak finansiert som en del av den offentlige spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst. Vårt tverrfaglige team består av leger, psykologer, psykiatrispesialist, sykepleiere og kliniske ernæringsfysiologer. Vår samarbeidsavtale med Helse Sør-Øst innebærer at vi kun tar inn pasienter med type 1-diabetes, og som er bostedsregistrert (eller student) i et av fylkene som inngår i Helse Sør-Østs område (Oslo, Akershus, Buskerud, Telemark, Østfold, Vestfold, Hedmark, Oppland, Aust- eller Vest-Agder).

Kurs / grupper

Opplæring er en viktig del av vår virksomhet, og samtale og erfaringsutveksling vektlegges. Kursene/gruppene er primært ment for brukere av senteret (de som allerede er pasienter her), men mange er åpne for alle. På enkelte kurs kan man ha med seg en pårørende. Les mer om påmelding på linken under. Det arrangeres egne kurs for helsepersonell.

Undervisningsmateriell og brosjyrer til salgs

Vi har utviklet flere brosjyrer, både for deg som har diabetes og for helsepersonell. I tillegg har vi utviklet undervisningsmateriell til bruk for helsepersonell i veiledningssituasjon med pasient.

Karbo-Insulin App for mobil

Norsk Diabetessenter har utviklet en applikasjon som kan lastes ned til din Android eller iPhone, og som kan hjelpe deg å beregne karbohydratmengden i maten. App'en er en digitalisert versjon av Karbohydrater og Insulin-brosjyren, som gir deg oversikt over karbohydratinnholdet i ulike matvarer direkte til telefonen din. Dette gjør det enklere å dosere korrekt insulinmengde (obs: app'en kan ikke si hvor mye insulin du trenger til en viss mengde karbohydrater, siden det er individuelle forskjeller. Dette må du snakke med ditt behandlende diabetesteam om). Systemet er utviklet av Webstep AS. Takk for økonomisk støtte fra Roche Diabetes Care, Lilly, Rubin Medical og Ypsomed.

Forskning

Du kan lese publiserte artikler her